การเตรียมการดำเนินการขนย้าย

          1.ให้ผู้จ้างฯคัดแยกทรัพย์สินต่าง ๆ ว่าทรัพย์สินใดจะขนย้ายหรือไม่ขนย้ายให้ชัดเจน หลังจากนั้นทางผู้รับเหมาขนย้ายจะขอเข้าสำรวจรายการทรัพย์สินเพื่อประเมินราคาค่าขนย้าย
 
          2. ทาง หจก. จะจัดส่งกล่องที่ประเมินราคาไว้ให้ก่อน 7 - 15 วัน ก่อนวันทำการแพ็คและขนย้าย
2.1 กล่องทาง หจก. จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแล และจากนั้นให้หัวหน้าแต่ละแผนกมาเบิกที่ส่วนกลางเพื่อทำการบรรจุทรัพย์สิน และเช็คคืนหลังขนย้ายเสร็จภายใน 7 วัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
2.2 กล่องที่ทาง หจก. ส่งมาให้นั้นมีมาตรฐานในการบรรจุหีบห่อต่อน้ำหนักและความสมบูรณ์หรัพย์สินของท่าน ความหนาแน่นในการใช้งานประเภทขนย้าย
2.3 การบรรจุเอกสารหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ปิดกล่องแล้วให้ทำการปิดใบปะหน้ากล่องใช้ชัดเจนตามชื่อและแผนก รวมถึงทำการเช็ครีสแต่ละแผนกรายการทรัพย์สินทั้งหมด

          

          3. ในการปฏิบัติงานทางผู้รับเหมาจะขนย้ายในแต่ละแผนกตามลำดับที่กำหนดไว้และจัดส่งเข้าปลายทางตาม Lat Out ลงตามตำแหน่งที่จัดเตรียม
3.1 ทางผู้ว่าจ้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทรัพย์สินอย่างน้อยแผนกละ 1 ท่าน เพื่อเช็คของที่ต้นทาง - ปลายทาง และคอยประสานงานกับ Supervisor ของทางผู้รับเหมา

               
         
          4. ทางผู้ว่าจ้างจะต้องทำเรื่องขอใช้ลิฟต์และพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการข้นย้ายทั้งต้นทาง - ปลายทาง ให้ผู้รับเหมา
 
          5. ส่วนเรื่องวัน เวลาที่จะทำการขนย้ายขึ้นอยู่กับจำนวนทรัพย์สินให้ผู้ว่าจ้างส่งรายละเอียดหรือกำหนดวันที่จะทำการขนย้ายทาง หจก. จะได้วางแผนปฏิบัติการในการขนย้ายครั้งนี้
 
          6. พนักงานทาง หจก. มีจำนวน 50 คน และอยู่ในชุดยูนิฟอร์มทุกคน ทางผู้รับเหมาจะจัดแบ่งทีมงานเป็น 2 กลุ่ม คือต้นทางและปลายทางตามความเมาะสมหน้างาน
 
          7. ประกัน แตกหัก เสียหาย จะรับผิดชอบต่อความเป็นจริงหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงและตามอายุการใช้งาน ในกรณีที่ (สินค้ามีราคาเกิน 100,000 บาท ให้แจ้งทาง หจก. เพื่อจะได้ทำการซื้อเบี้ยประกันคุ้มครองเพิ่มตามมูลค่า)
 
          8. การชำระวางบิล เก็บเช็ค ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา
 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามความต้องการขนย้ายของท่านได้
 
บริการขนย้ายของใช้ในบ้านทั้งใน และนอกประเทศ
Packing and Moving of Hould Goods
 
บริการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน โรงงาน โกดังสินค้า
บริการขนย้ายอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในสำนักงาน โรงงาน โกดังสินค้า / Moving Office Safe Box Factory Relation
 
งานบริการแพ็คกิ้งสูญญากาศ ติดตั้ง ขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม
Machinery Vacumm Packing and Moving Machine


 

           

หจก.เอ็น. เจ. เอ็น. มูฟวิ่ง
60/1 อ่อนนุช66 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel : 02-320-3052-3, Fax : 02-721-0373